บริษัท สนับสนุนการค้า (ไทย-จีน) จำกัด

 

Gallery Album(s) » Album "13 พ.ค.60 เวลา 11.30 น. คณะบริษัทสนับสนุนการค้าไทยจีน ร่วมเดินทางไปแจกสิ่งของที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ในวัดห้วยปลากั้ง อ. เมือง จ.เชียงราย"

Gallery Album(s) » Album "11 พ.ค.60 คณะทีมงาน บริษัทสนับสนุนการค้าไทยจีน ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่"

Gallery Album(s) » Album "กิจกรรม 3"

Gallery Album(s) » Album "กิจกรรม 2"

Gallery Album(s) » Album "กิจกรรม 1"

 
Online:  1
Visits:  163,694
Today:  115
PageView/Month:  1,173